CTV De Doelen

Inschrijfformulier voor Voorjaarstraining 2019

Algemene gegevens

Naam*
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel*
E-mailadres*
Geboortejaar
Is lid van vereniging Ja
Nee*
Opmerkingen

Lestijden

Kruis hieronder aan wanneer u wel beschikbaar bent!

Aan de hand van deze beschikbaarheid plannen we voor de jeugd ook de wekelijkse inlooptraining.

 
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

  Ik ben beschikbaar
  Ik ben niet beschikbaar

Lesopties

Senioren
€ 52,00 per maand
(4 termijnen)
€ 104,00 per maand
(4 termijnen)
€ 52,00 per maand
(4 termijnen)
€ 104,00 per maand
(4 termijnen)
Junioren
€ 29,00 per maand
(4 termijnen)
€ 38,00 per maand
(4 termijnen)
€ 55,00 per maand
(4 termijnen)
€ 55,00 per maand
(4 termijnen)
€ 42,00 per maand
(4 termijnen)

Alternatieven (jeugd)

Indien mijn kind op basis van mijn voorkeur niet geplaatst kan worden in een geschikte/homogene groep, dan ga ik ook akkoord met onderstaande groepsgrootte:

(ook mogelijk om b.v. 1x met 4 leerlingen en 1x met 6 leerlingen te trainen)

Voorkeuren en speelsterkte

Voorkeur indeling groep
Speelsterkte
Aantal jaar tenniservaring

Betalingsgegevens

Automatische incasso t.b.v. TSTK: Ondergetekende machtigt TSTK tot eenmalige automatische incasso bedragende het lesgeld.

Van IBAN rekeningnummer:

ten name van

Bij invulling van uw rekeningnummer gaat u akkoord met de eenmalige incasso. Uw rekeningnummer kleurt groen als een correct IBAN nummer is ingevoerd.

Indien u kiest voor automatische incasso is dit in principe een maandelijkse incasso van het lesgeld.Indien u kiest voor incasso in een termijn, zal het incassomoment in maart zijn. De overige incasso’s vinden maandelijks plaats in april, mei, juni. Indien u echter de incasso in een termijn wil laten geschieden: geef dit dan hieronder aan:

Graag het lesgeld in 1 termijn incasseren in plaats van maandelijks

Overige informatie

Lessen starten: 11 maart
Inschrijven tot 28 februari

Jeugdlessen zijn dagelijks tot 19.30 uur.
*Naast de reguliere training is er voor alle jeugd die al deelneemt aan tenminste 1 betaalde training, een extra groepstraining die gratis en vrijblijvend is.

* Het nieuw ingelaste extra trainingsmoment voor alle jeugd is op een nader te bepalen middag tussen 15.30 en 18.30 uur. Het zal, naar verwachting, op 2 banen zijn en is een gratis gezamenlijk extra uur onder begeleiding van 1 leraar. De nadruk ligt op speelervaring. Tzt wordt bekend gemaakt wat de aanvangstijden zijn voor rood, oranje, groen en geel.

Een tennisles bestaat uit 60 minuten waarvan 55 minuten les en 5 minuten inspelen.
Wanneer u ingedeeld bent in een incomplete groep, past TSTK in overleg de lestijd/lesgeld aan te passen naar rato.

Ik ga akkoord met het lesreglement